ANBI

22 Algemeen Jaarverslag In de Vrijheid Zorg
22 Financieel Jaarverslag In de Vrijheid Zorg
Beleidsplan In de Vrijheid Zorg

Grondslag
De Bijbel: Handelingen 26:18 en Jacobus 1:27

Werkterreinen
Opvangwerk 21 bedden
Evangelisatie
Straathoekwerk
PreventieWerk
Armenzorg/BetonProject in div. landen.

Beloningsbeleid In de Vrijheid Zorg
Alle werk, van bestuursleden tot en met praktische uitvoerders, wordt verricht door vrijwilligers. Er worden geen mensen in dienstverband met een beloning aangenomen, derhalve heeft In de Vrijheid Zorg ook geen loonlijst. Tevens worden er geen zzp-ers of anderszins betaalde krachten ingehuurd.

Het Bestuur bestaat uit vrijwilligers.
Onkostenvergoedingen conform wettelijke bepalingen die aangegeven worden door de Belastingdienst.

Bestuursleden
Remko Jorritsma (voorzitter) - LinkedIn
Henk Ligtvoet (penningmeester)
Wendell Breslau (secretatis)  

Steun is altijd welkom.
Dank voor uw hulp! 

Donaties In de Vrijheid Zorg
(ANBI erkend)
NL86 INGB 000 5044897 te Wemeldinge 

Adres: Molenstraat 2
4424AK Wemeldinge
RSIN 813730028
KvK no 22055949