ANBI

23 Algemeen Jaarverslag In de Vrijheid Zorg
23 Financieel Jaarverslag In de Vrijheid Zorg
24 Beleidsplan In de Vrijheid Zorg

Grondslag
De Bijbel: Handelingen 26:18 en Jacobus 1:27

Werkterreinen
Opvangwerk 21 bedden
Evangelisatie
Straathoekwerk
PreventieWerk
Armenzorg/BetonProject in div. landen.

Het Bestuur bestaat uit vrijwilligers.
Onkostenvergoedingen conform wettelijke bepalingen die aangegeven worden door de Belastingdienst.

Laatste nieuwsbrief

Bestuursleden
Remko Jorritsma (voorzitter) - LinkedIn
Henk Ligtvoet (penningmeester)
Wendell Breslau (secretatis)  

Steun is altijd welkom.
Dank voor uw hulp! 

Donaties In de Vrijheid Zorg
(ANBI erkend)
NL86 INGB 000 5044897 te Wemeldinge 

Adres: Molenstraat 2
4424AK Wemeldinge
RSIN 813730028
KvK no 22055949