Wat is straathoekwerk?

Bijna wekelijks gaan wij de straat op om mensen te ontmoeten.
Straathoekwerk is het opzoeken van verslaafden in hun eigen woon- en leefomgeving. Dit met de bedoeling hen te stimuleren, motiveren om drugsvrij te worden en hen te informeren over hoe en waar dat zou kunnen. De straathoekwerker is goed op de hoogte van de verschillende zorginstellingen en kent ook het karakter en het programma en de werkwijze van de centra. Hij kan daardoor verslaafden op straat vertellen hoe het een en ander gaat en wellicht een advies geven over welk centrum bij de behoeften van die persoon aansluit. De bedoeling van straathoekwerk van Stichting In de Vrijheid is curatief gericht, dit betekent dat het doel is en blijft om alles in het werk te stellen verslaafden te helpen op de weg naar drugsvrij worden en te blijven.De straathoekwerker maakt regelmatig contact en bouwt een band op met diverse mensen.

Er wordt ook geholpen als mensen soms zonder winterkleding zitten of levensmiddelen nodig hebben e.d.Op hoogtijdagen zoals Kerstmis en Pasen en andere feestdagen probeert de straathoekwerker ook de mensen van de straat iets te laten meebeleven van het feest. Er wordt een collectieve Kerstmaaltijd georganiseerd en Kerstpakketten uit gedeeld, bijvoorbeeld.
Christelijk straathoekwerk verspreidt ook evangelische lectuur en of getuigenissen van exverslaafden die clean zijn geworden. Er wordt met mensen gebeden als zij daar behoefte aan hebben, en die is er volop. Verslaafden staan per slot van rekening aan de rand van de afgrond. Spreuken 24 zegt: redt hen die ter slachting wankelen... Dit gegeven doet een sterk appel om hulpverlenend aanwezig te zijn.
Uiteraard zal de motivatie en inzet aan de zijde van de hulpvrager het uiteindelijke succes betekenen of niet.
Wij weten dat God een zorgzame Vader is die wil vergeven en herstellen!
Als verslaafden aangeven te willen afkicken worden ze geholpen contact te leggen met een centrum en zelfs wordt er voor vervoer gezorgd. Veel straathoekwerkers houden ook contact met gasten die al opgenomen zijn, om hen te blijven stimuleren en om hun betrokkenheid te tonen. Dit is heel bemoedigend voor opgenomen gasten omdat zij tijdens het zorgtraject door ups en downs gaan.
Dan is het fijn een vertrouwd extern contact te hebben.

Stichting In de Vrijheid organiseert wel eens een straathoekwerkerseminar. Hier komen diverse straathoekwerkers die via een organisatie of uit eigen initiatief handelen, bijeen komen om ervaringen uit te wisselen en elkaar te bemoedigen in het werk waar ook veel teleurstellingen in te verwerken zijn.We zijn blij met onze straathoekwerkers,
Zij doen fantastisch mooi werk!